Ταυτότητα - Πληροφορίες για την ιστοσελίδα.

Την ιστοσελίδα αυτή ξεκίνησα να την δημιουργώ, το καλοκάιρι του 2006, μετά την επιμόρφωσή μου στο πρόγραμμα εκπαίδευσης επιμορφωτών στην ενότητα "Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας" στο πλαίσιο της Πράξης Επαγγελματικό Λογισμικό στην ΤΕΕ και τον Νοέμβριο του 2006 ήταν στον "αέρα". Αρχικός σκοπός της σελίδας ήταν να παρέχει υποστήριξη στα επιμορφωτικά προγράμματα που υλοποίησα στους εκπαιδευτικούς της ΤΕΕ των Νομών Δράμας και Καβάλας στο πλαίσιο της πράξης Επαγγελματικό Λογισμικό στην ΤΕΕ : Επιμόρφωση και Εφαρμογή. Ταυτόχρονα ήθελα να υπάρχει συγκεντρωμένη η νομοθεσία που σχετίζεται με την λειτουργία της Τεχνικοεπαγγελματικής Εκπαίδευσης και οι σχετικές με αυτήν ανακοινώσεις και εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας.

Αρχικά η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με την βοήθεια του ελεύθερου Λογισμικού Joomla 1.5(που διατίθεται σύμφωνα με τη Γενική Δημόσια Άδεια Χρήσης GNU). Η ιστοσελίδα ενημερώνονταν συνεχώς μέχρι τις αρχές του 2010 και ήταν πόλος επισκεπτών, πολλών μαθητών και εκπαιδευτικών με πολύ κολακευτικά λόγια για την δουλειά μου. Οικογενειακές υποχρεώσεις όμως με ανάγκασαν να σταματήσω την ενημέρωσή της.

Αναβαθμίσεις: α) Το Δεκέμβριο του 2012, μεταφέρθηκε όλο το περιεχόμενο στο τότε σύγχρονο περιβάλλον διαχείρισης και παρουσίασης ( Joomla 2.5 ) και β) α) Τον Ιούλιο του 2015, μεταφέρθηκε όλο το περιεχόμενο σε πιο σύγχρονο περιβάλλον διαχείρισης και παρουσίασης και με την χρήση του ελεύθερου λογισμικού  Joomla  3.4.3  (που διατίθεται σύμφωνα με τη Γενική Δημόσια Άδεια Χρήσης GNU) απέκτησε την σημερινή της μορφή. Στην ιστοσελίδα εκτός από τις εφαρμογές και τα ενθέματα που υπάρχουν στον "πυρήνα" του Joomla, όλα τα υπόλοιπα που χρησιμοποιούνται (template, component, module κλπ) είναι αγορασμένα και δεν χρησιμοποιείται παράνομο λογισμικό.

Σκοπός μου είναι η ιστοσελίδα να είναι χρήσιμη τόσο για τους καθηγητές όσο και για τους μαθητές μας. Να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες - μαθήματα- θέματα - ασκήσεις για τους μαθητές μας αλλά και να είναι χρήσιμη πηγή πληροφόρησης και υποστηρικτικού υλικού για την διδασκαλία των εκπαιδευτικών. Για τους παραπάνω λόγους ο ιστοχώρος ενημερώνεται συνεχώς.

Οι στόχοι του ιστοχώρου είναι πολλαπλοί. Η ιστοσελίδα μου, επιδιώκει να αποτελέσει :

  • έναν καλό οδηγό γύρω από την νομοθεσία που διέπει την λειτουργία των σχολικών μονάδων και τη λειτουργία σε αυτές, των εκπαιδευτικών. Γι΄ αυτό υπάρχει στο κεντρικό μενού τόσο η νομοθεσία ταξινομημένη σε νόμους, Υ.Α. κλπ, όσο και η νομοθεσία (συγκεντρωμένη εδώ) που διέπει τη λειτουργία μιας σχολικής μονάδας ΕΠΑ.Λ.
  • πηγή ενημέρωσης για όλες τις εξελίξεις στην παιδεία (ανεβαίνουν όλα τα Νέα, Εγκύκλιοι, Οδηγίες, Υ.Α. που αφορούν την εκπαίδευση)
  • βιβλιοθήκη θεμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων αλλά και απαντήσεων αυτών (υπάρχουν όλα τα Θέματα αλλά και οι απαντήσεις αυτών για όλα τα Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του Μηχανολογικού Τομέα και Τομέα Οχημάτων των ΕΠΑ.Λ.)
  • βιβλιοθήκη υποστηρικτικού και εποπτικού υλικού των τεχνικών μαθημάτων των τομέων Οχημάτων και Μηχανολογικού. [Στον ιστοχώρο υπάρχουν παρουσιάσεις μαθημάτων (σε Power point ή swf αρχεία), Σχέδια μαθημάτων για την διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων, Ενδεικτικός ετήσιος προγραμματισμός διδασκαλίας εργαστηριακών και θεωρητικών μαθημάτων, Σχέδια, Βίντεο, Ασκήσεις και διαγωνίσματα προετοιμασίας]. Για αρκετά από το παραπάνω υλικό υπάρχει η δυνατότητα "κατεβάσματος" μετά από εγγραφή ως μέλος της ιστοσελίδας.
  • πηγή πληροφοριών για τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ. (Πληροφορίες για το θεσμό των ΕΠΑ.Λ., τα μαθήματα, τα επαγγελματικά δικαιώματα, τις βάσεις, αυτόματος υπολογισμός μορίων Πανελλαδθκών εξετάσεων, θέματα, απαντήσεις κλπ).
  • πλατφόρμα "αξιολόγησης - επανάληψης - άσκησης" των μαθητών μας αλλά και των συναδέρφων . (υπάρχουν α. αρκετά On line test. Θεματικά ανά κεφάλαιο και βιβλίο τεστ που περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, πολλαπλών απαντήσεων, συμπλήρωσης κενού, σωστού-λάθους, ταιριάσματος Drop-Down, αντιστοίχισης Drag & Drop και κατάδειξης της σωστής απάντησης σε σχετική εικόνα. & β. Σταυρόλεξα που λύνονται on line αλλά υπάρχει η δυνατότητα να κατέβουν σε pdf αρχεία και να χρησιμοποιηθούν από τους μαθητές μας και μέσα στην τάξη, ως μια άλλη μορφή αξιολόγησης ή επανάληψης.) Αξίζει να σημειωθεί ότι η ιστοσελίδα φιλοξενεί τεστ και σταυρόλεξα άλλων συναδέρφων (μου έδωσαν τα κείμενα και τα δημιούργησα εγώ) καθώς και ότι κάποια από αυτά λύθηκαν σε εργαστήριο με Η/Υ στο σχολείο μου. Με χαρά θα φιλοξενήσω οποιοδήποτε τεστ - σταυρόλεξο συναδέλφου.
  • tutorial για την χρήση του AutoCAD. Υπάρχει αναλυτικός οδηγός για τη σχεδίαση με AutoCAD.
  • πηγή προβολής και διαφήμισης της πόλης μου. (Στη σελίδα θα βρείτε πληροφορίες για κάποια από τα αξιοθέατα της Δράμας και φωτογραφικό υλικό της παλιάς και νέας πόλης της Δράμας).

Φιλοδοξία μου είναι αυτή η προσπάθεια να αγκαλιαστεί από συναδέλφους μου σε όλη την Ελλάδα και να αποτελέσει μια πλατφόρμα συναλλαγής και διάθεσης προς όλους, εκπαιδευτικού υλικού και γνώσεων.

Σαλής Αναστάσιος
Μηχανολόγος - Ενεργειακός Τεχνικός
Εκπαιδευτικός 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας