Μαθήματα ΕΠΑ.Λ. - Ωρολόγια Προγράμματα

Μηχανολογικός Τομέας

Β΄ Τάξη Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ.

 

Γ΄ Τάξη Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ.

Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών

 

Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

 

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

 

Τεχνικός Οχημάτων

 

Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών