Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος στα ΕΠΑ.Λ.